top of page

Decision
of the
Scientific
Council
LALKA NOVA 2: PERCEPTIONS 

13/10/2023

We are very pleased to announce that the Scientific Council of the LALKA NOVA 2 International Perfomative Conference has shortlisted the following presentations for the main scientific programme from the 47 abstracts submitted:

 

1. dr hab. Małgorzata Budzowska, (Uniwersytet Łódzki, Katedra Dramatu i Teatru), „Wirtualne nad-marionety. Technologiczna kolonizacja tożsamości ciał i postaci na scenie / Virtual Life-size Marionette. Technological Colonization of Bodies and Characters' Identity on Stage”,

2. Nora Haakh, Phd (HAW Hamburg. Design Theory), “Footnote Mycelia for Tree Translations”,

3. prof. dr hab. Halina Waszkiel (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filia AT w Białymstoku), „Słowa w teatrze bez słów / Words in the theatre without words”,

4. dr hab., prof. UMK Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), "Hybridity and multistable perception in puppet theatre",

5. Daria Ivanova-Hololobova, Phd & Kateryna Lukianenko (Kyiv National I.K. Karpenko-Kary University of Theatre, Cinema and Television), "The 'Sixth Sense' project: a new level of perception of puppetry shows in Ukraine",

6. Robert Jarosz, MA (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filia AT w Białymstoku), "Narzędzia dramaturgiczne do ożywiania materii"/ Dramaturgical tools to bring matter to life”,

7. Filip Jaśkiewicz, MA (badacz niezależny/independent researcher) „Performatywne place zabaw / Perfoplaygrounds”,

8. Ghazal Eskandarnejad, Phd (University of Art, Tehran, Iran/Teheran), “Post corona body as a new puppet”,

9. Barbara Julia Lewińska (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), „Lalka opowiada o niepełnosprawnościci – przełamywanie normatywnego postrzegania świata/ Puppet and disability - overcoming the normative perception of reality”,

10. Natalia Sakowicz, MA (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filia AT w Białymstoku), "Zatańcz ze mną / Dance with me"

11. Paweł Palcat, MA (Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu), „Osobowość zwierzęca a twórcy teatralni” /„Animal Personality and Theater Creators”,

12. Henryk Mazurkiewicz, PhD (Teatralny.pl) „Lalka Nova wobec ‘ciemnej ekologii’ / Lalka Nova in the face of "dark ecology",

13. Honorata Mierzejewska - Mikosza, MA (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Filia AT w Białymstoku), „’Lupa’ jako narzędzie wspomagające percepcję dziecka w spektaklach dla najmłodszej widowni/ 'Magnifying glass' as a tool supporting children's perception in performances for the youngest audience”,

14. Karol Bijata, MA & Natalia Dudziak (Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Filia we Wrocławiu “Sztuka w rękach AI (proces powstawania spektaklu na podstawie Arystotelesa) / Art in the hands of AI (the process of creating a performance based on Aristotle)”,

15. Jan Łuć, MA “Rozszerzanie Granic: Siła Dźwięku w Immersyjnych Sztukach Performatywnych / "Pushing Boundaries: The Power of Sound in Immersive Performing Arts",

16. Monika Marek-Łucka, MA (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu), „Nie czytaj tego! Performans z wykorzystaniem medium pisma. / Don't read this! Performans with the medium of writing”,

17. Karolina Bikont, MA & Marcin Krzyżanowski (Fundacja Sztuk Krytycznych) „Wstrząs pentesileiczny/”Pentesileic shock”.

 

Installations:

1. Lena Biresch, MA / Berlin, VR-Collective PRESS STA[RT] “Me, Myself & My Avatars (or remapping the homunculus)”,

2. Emilia Ishizaka, MA (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych) „Noppera-bō”,

3. Veranika Strakh, MA  (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych), „Tunnel of Reflection”.

 

Students’ work:

The Scientific Council also decided to establish a Student Promgramme. Due to the large number of student submissions and the associated technical requirements, the qualified presentations will be announced on 20.10.

The Scientific Council includes:

1. Prof. Dr. Mirosław Kocur, theater anthropologist, director, professor at the University of Wrocław, and the Academy of Theatre Arts in Krakow, Branch in Wrocław,

2. Dr. hab. Ewelina Ciszewska, performer, lecturer, Dean of the Puppetry Department at AST, originator, and curator of the LALKA NOVA conference,

3. Agnieszka Błaszczak, MA, film and theater director, lecturer at AST, curator, and coordinator of the LALKA NOVA conference,

4. Monika Gerboc, MA, director, director of Puppentheater in Zwickau, Germany,

5. Joanna Zdrada, MA, director, dramaturge, professionally associated with Teatr Radost in Brno, Czech Republic,

6. Piotr Żukowski, a second-year student of directing for puppetry at AST.

bottom of page