top of page

LALKA NOVA 2:
PERCEPCJE

LALKA NOVA to wydarzenie łączące formułę konferencji naukowej
i przestrzeni prezentującej sztukę teatralną, performatywną
i wizualną.

 

I edycja LALKI NOVEJ, która odbyła się w 2021 roku, uruchomiła gen innowacyjności na naszym gruncie, poszerzyła konteksty i dała nową perspektywę.

Nie zwalniamy tempa. Chcemy dalej rozmawiać o współczesnej formie, tym razem przez pryzmat różnych p e r c e p c j i  i  ich relacyjności ze sztuką oraz technologiami. Interesują nas wzajemne zależności na polu zmysłów, tożsamości, ciała, szeroko rozumiane transformacje, także w kontekście cyberrewolucji,
która właśnie dzieje się na naszych oczach. Zmiana powoduje reakcję. Czy nadążamy? I co sztuki performatywne, wizualne, teatr formy, teatr nowych mediów może mieć/ma dziś do zaoferowania? Jak to, co nas otacza, wpływa na roz/poznanie nie/ludzkich możliwości i przeniesienie ich w sceniczny wymiar?

Zagadnienia tegorocznej 3-dniowej konferencji performatywnej umieszczamy w 3 modułach tematycznych. Każdy moduł ma swoje słowa klucze. Nie wyczerpują one zakresu - mają za zadanie jedynie naprowadzić na nove ścieżki  i uruchomić novą refleksję. 

 

MODUŁ I: PERCEPCJE / ZMYSŁY

Jakim narzędziem w kreowaniu i postrzeganiu sztuki są dziś nasze zmysły? Jak interakcje form wpływają na percepcję widza? Co się dzieje na linii materia – zmysły? Jak sztuka lalkarska i generowanie nowych form może wpływać na zmysły? 

KLUCZE: postrzeganie; doświadczanie; impulsy; interakcja; nie/zależność; połączenia; wyobrażenia.

 

MODUŁ II: CIAŁO / FORMA / TOŻSAMOŚCI

Jak przestrzeń performatywna determinuje generowanie, projektowanie, performowanie i uświadamianie tożsamości? Czym są ciało, forma i lalka na scenie? Czy/gdzie są granice fuzji i identyfikacji?

KLUCZE: narracje; roz/poznanie; transformacje; de/konstrukcja; de/humanizacja; hybrydyzacja; transgresja.


MODUŁ III: PROJEKTOWANIE / INNOVACJE

Jak projektować współczesne doświadczenia w kontekście sztuk performatywnych? Czy sztuka lalkarska może być innowacyjna? Czy forma może być współczesnym interfejsem w postrzeganiu i doświadczaniu alternatywnych rzeczywistości scenicznych? 

KLUCZE: relacje; wizja; transfer; technologia; eksperyment;  konceptualizacja; r/ewolucja.

pomysłodawczyni i kuratorka Konferencji:
Ewelina Ciszewska, dziekana Wydziału Lalkarskiego AST

 

kuratorka i koordynatorka Konferencji:
Aga Błaszczak, reżyserka

bottom of page