top of page

PROGRAM KONFERENCJI LALKA NOVA 2: PERCPECJE
[pobierz program pdf]

podczas Konferencji będzie dostępne polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne

DZIEŃ 1 (23.11.2023)

MODUŁ I: PERCEPCJE / ZMYSŁY

 

12:00-12:15 "Arm to arm" Performance - Otwarcie Konferencji (Scena Duża)

12:15 - 13:00 Wykład mistrzowski: dr ALICJA PUŚCIAN "Percepcja a rzeczywistość: jak mózg przetwarza informacje zmysłowe" (Scena Duża)

13:00-13:45 Wykład mistrzowski: prof. dr hab. MAREK WASZKIEL "Partnerstwo aktora i animanta" (Scena Duża) 

13:45-14:00 przerwa

14:00-14:30 Black Box Exhibition – performatywne otwarcie wystawy (Sala Czarna)

14:30-15:30 lunch

15:30-16:55 Prelekcje (Scena Duża):

 • dr hab. Marzenna Wiśniewska "Hybridity and multistable perception in puppet theatre”

 • prof. dr hab. Halina Waszkiel „Słowa w teatrze bez słów / Words in the theatre without words”

 • mgr Monika Marek-Łucka ze studentami ASP we Wrocławiu „Nie czytaj tego!”

 • mgr Robert Jarosz "Narzędzia dramaturgiczne do ożywiania materii./Dramaturgical tools to bring matter to life."

16:55-17:30 przerwa kawowa

17:30-18:40 Prelekcje (Scena Duża):

 • mgr Marcin Krzyżanowski /Karolina Bikont „WSTRZĄS PENTESILEICZNY/PENTESILEIC SHOCK"

 • dr Daria Ivanova-Hololobova i Kateryna Lukianenko "The "Sixth Sense" project: a new level of perception of puppetry shows in Ukraine."

 • mgr Filip Jaśkiewicz "Performatywne place zabaw / Perfoplaygrounds"

18:40-19:00 przerwa

19:00-19:30 „Formacje i deformacje” otwarcie wystawy plakatów PJATK LALKA NOVA 2 (foyer)

19:30-19:45 przerwa

19:45 - 20:15 "let me in/out" performance / otwarcie instalacji (sala 031)

 

 

 

 

DZIEŃ 2 (24.11.2023)

MODUŁ II: CIAŁO / FORMA / TOŻSAMOŚCI

 

10:00-11:00 Nurt studencki: “Tu jest Chorwacja” (sala 027), “Czy na tej planecie są same groby” (sala 028), “Ufność” – etiudy (sala 027), Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku

11:15-12:00 Nurt studencki: "universum." AST Wrocław (sala 028)

12:15-13:00 Wykład mistrzowski: dr Mark Down “What to do in a puppet emergency” (Scena Duża)

13:00-14:00 Prelekcje (Scena Duża):

 • mgr Natalia Sakowicz "Zatańcz ze mną (Dance with me)"

 • dr Ghazal Eskandarnejad Teheran / Iran "Post corona body as a new puppet” 

14:00-15:00 lunch

15:00-15:50 Prelekcje (Scena Duża):

 • dr Paweł Palcat i mgr Marta Streker "Osobowość zwierzęca a twórcy teatralni. Animal Personality and Theater Creators"

 • Barbara Julia Lewińska "Lalka opowiada o niepełnosprawności – przełamywanie normatywnego postrzegania świata/ Puppet and disability - overcoming the normative perception of reality”"

16:00 -16:45 "Dom Re/Konstrukcje." performance (Sala Studio)

17:00-17:45 Wykład mistrzowski: mgr Katarzyna Renes "ĆWICZENIA Z CZŁOWIEKA" (Scena Duża)

17:45-18:00 przerwa kawowa

18:00-18:50 "Kobieta i życie" spektakl (sala 028)

19:30 - 20:30 19:00 "disarming II" - performans Emanuela Golloba we współpracy z Darią Bogdan & Mar Sala Romagosa w przestrzeni doświadczania „coś, co zmienia się w czasie”

lokalizacja: Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7, 50-052 Wrocław.

 

 

DZIEŃ 3 (25.11.2023)

MODUŁ III: PROJEKTOWANIE / INNOWACJE

 

10:00-12:00 Pokaz VR: 360° Virtual Puppetry "Der Erlkönig" (sala 028)

11:00- 11:35 “CONTEMPORARY TECHNOLIGIES AND PUPPET THEATRE - BORDER” - Projekcja filmu" (Scena Duża)

12:00 - 12:45 Wykład mistrzowski: mgr Agata Duda Gracz “O subiektywności teatru. O iluzji. O technice. O formie.” (Scena Duża)

13:00-14:15 Prelekcje (Scena Duża):

 • mgr Honorata Mierzejewska- Mikosza ""Lupa" jako narzędzie wspomagające percepcję dziecka w spektaklach dla najmłodszej widowni./ 'Magnifying glass' as a tool supporting children's perception in performances for the youngest audience.”

 • dr Nora Haakh "Footnote Mycelia for Tree Translations"

 • dr Henryk Mazurkiewicz "Lalka Nova wobec "ciemnej ekologii" / Lalka Nova in the face of "dark ecology"

14:15-15:15 lunch

15:15-15:40 Prelekcje (Scena Duża) :

 • mgr Jan Łuć "Rozszerzanie Granic: Siła Dźwięku w Immersyjnych Sztukach (Sala Studio) Performatywnych / "Pushing Boundaries: The Power of Sound in Immersive Performing Arts"

 • dr hab. Małgorzata Budzowska "„Wirtualne nad-marionety. Technologiczna kolonizacja tożsamości ciał i postaci na scenie / Virtual Life-size Marionette. Technological Colonization of Bodies and Characters' Identity on Stage”

 • mgr Karol Bijata & Natalia Dudziak "Sztuka w rękach AI (proces powstawania spektaklu na podstawie Arystotelesa), Art in the hands of AI (the process of creating a performance based on Aristotle)”

16:30-17:00 przerwa kawowa

17:00-17:30 Koncert "Roboty-duety" by Michał Górczyński (sala 028)

17:45-18:45 „LALKA FUTURA” panel dyskusyjny - NURT STUDENCKI (Scena Duża)

Wydarzenia konferencyjne odbywają się w Akademii Sztuk Teatralnych:

ul. Braniborska 59 53-680, Wrocław.

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Na pokaz VR: 360° Virtual Puppetry "Der Erlkönig" ilość miejsc ograniczona

- obowiązują zapisy w punkcie Info.

bottom of page